شنیده‌ها | اردیبهشت سرنوشت ساز شهرداری رشت؟!

شنیده‌ها | اردیبهشت سرنوشت ساز شهرداری رشت؟!

اختصاصی / به گزارش خبرفوری رشت، شنیده ها حکایت از آن دارد که طی چند ماه اخیر جمعی از اعضای شورای شهر رشت که تمایلی برای ادامه همکاری با شهردار منتخب شورای پنجم را نداشته‌اند برنامه های ویژه‌ای برای طرح عبور از نصرتی را مطرح کرده‌اند.

در این میان شنیده می‌شود برخی اعضای شورا برای گذر از نصرتی اردیبهشت ماه را ماه پایان کار شهردار رشت قرار داده‌ شاید تغییراتی در راس شهرداری رشت به وقوع بپیوندد. از سوی دیگر اما شنیده می شود که برخی دیگر از اعضای شورا با توجه به رای یازده نفره شورانشینان به مسعود نصرتی، مایل نیستند وارد یک چالش جدید شوند و ثبات را در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند.

با این حال اما اعضای شورای شهر رشت در نشست خبری خود با رسانه‌ها احتمال کوتاه مدت بودن زمان نصرتی در شهرداری رشت را رد کردند اما شنیده‌ها همچنان در خصوص اردیبهشت ماه سرنوشت ساز شهرداری رشت وجود دارد.

گفتنیست در این بین از یک عضو شورا و یکی از اعضای سابق شورای شهر رشت نیز به عنوان گزینه‌های احتمالی جایگزینی نصرتی نام برده می شود!