شنیده‌ها | انفصال از خدمت در انتظار عضو شورای شهر سیاهکل

شنیده‌ها | انفصال از خدمت در انتظار عضو شورای شهر سیاهکل

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده ها حکایت از آن دارد که به زودی یکی از اعضای شورای شهر سیاهکل با شکایت فرماندار سابق این شهرستان محکوم و با توجه به حکم کیفری از ادامه فعالیت در شورای شهر منع خواهد شد.

نکته جالب آنکه با توجه به احتمال فراوان بازگشت به خدمت ایمان محمدپور نیک بین با حکم کمیته تطبیق و پس از خروج این عضو شورا و ورود نفر اول علی البدل شرایط در شورای شهر سیاهکل متفاوت خواهد شد.

از همین رو این عضو شورا تصمیم بر آن گرفت که پیش از عزل شدن هرچه سریع تر اقدام به عزل شهردار آنهم بدون توجه به موارد قانونی موجود کند.