شنیده‌ها / تغییرات در مدیریت شهرداری منطقه دو رشت

شنیده‌ها / تغییرات در مدیریت شهرداری منطقه دو رشت

به گزارش رشت۲۰  به نقل از غیرمنتظره، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که به‌زودی با توجه به بازنشستگی اصغر کامران راد مدیریت شهرداری منطقه دو رشت دستخوش تغییرات خواهد بود.

بر همین اساس شنیده می‌شود که مریم گل احضار سرپرست فعلی منطقه چهار و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری رشت و همچنین ابراهیم خوش فطرت معاون عمرانی شهرداری منطقه دو و شهردار اسبق لشت نشاء از گزینه‌های تصدی بر این سمت می‌باشند.