شنیده‌ها | عدم حضور ۱۰ ماهه عضو شورا در جلسات؟!

شنیده‌ها | عدم حضور ۱۰ ماهه عضو شورا در جلسات؟!

به گزارش رشت۲۰ ؛شنیده ها حکایت از آن دارد در شورای شهر یکی از بخش های شهرستان های غرب گیلان یکی از اعضای شورا از آغاز بکار شورا تا به امروز در جلسات حضور نیافته است!

این در حالی است که تاکنون این موضوع رسانه ای نشده و هیچ تصمیمی برای جایگزینی نفر علی البدل شورا گرفته نشده است.

 

در این شرایط فرماندار این شهرستان باید پاسخگو باشد که چگونه تا به امروز در این خصوص سکوت کرده و آیا گزارشی از ریاست شورای این بخش دریافت کرده است، یا خیر؟