شنیده ها؛ گزینه های نهایی ریاست دانشگاه آزاد رشت مشخص شدند گزارش های دریافتی حاکی از آن است به زودی شاهد تغییر در راس دانشگاه آزاد رشت خواهیم بود و چیرانی جای خود را به فرد جدیدی خواهد داد.

شنیده ها؛ گزینه های نهایی ریاست دانشگاه آزاد رشت مشخص شدند

به گزارش رشت۲۰-گزارش های دریافتی حاکی از آن است به زودی شاهد تغییر در راس دانشگاه آزاد رشت خواهیم بود و دکتر ابراهیم چیرانی جای خود را به فرد جدیدی خواهد داد.

بر اساس شنیده ها از آقایان دکتر محمد دوستار، علیرضا اقدامی و قاسم فرج پور خاناپشتانی به عنوان سه گزینه اصلی ریاست یاد می شود. 

دکتر محمد دوستار

وی متولد ۱۳۵۰، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان با مرتبه دانشیاری است. دکتری  تخصصی مدیریت با گرایش رفتار سازمانی – دانشکاه تربیت مدرس و کسب رتبه اول، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی  دانشگاه تهران و کارشناسی مدیریت دولتی  دانشگاه گیلان رشت با کسب رتبه اول در سوابق تحصیلی او به چشم می خورد.

در سوابق اجرایی او ریاست دانشگاه پیام نور گیلان، ریاست دانشگاه پیام نور رشت و همچنین آستارا به چشم می خورد. مدیر گروه مدیریت دانشگاه گیلان و مدیر گروه مدیریت پردیس دانشگاه گیلان از دیگر سوابق او به شمار می رود. دکتر دوستار نماینده وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهها و موسسات غیر انتفاعی استان گیلان نیز بوده است. مدیر برنامه بودجه و تحول اداری دانشگاه گیلان نیز در کارنامه او دیده می شود. 

دکتر علیرضا اقدامی

وی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد رشت است و در رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرده است.

ریاست دانشگاه آزاد واحد انزلی از جمله سوابق اجرایی شاخص او به شمار می رود.

دکتر قاسم فرج پور خاناپشتانی

وی استادیار دانشگاه آزاد پرند است و دارای مدرک دکتری تخصصی صنایع است.

او عضویت در هیئت مدیره پست کشور را نیز در کارنامه دارد و ریاست دانشگاه آزاد لاهیجان از جمله سوابق اجرایی فرج پور به شمار می رود.

پیش از این برخی پایگاه های خبری از جمله آژانس خبری ریحان در خصوص تغییرات احتمالی در راس دانشگاه آزاد رشت اخباری را منتشر کرده اند.