شنیده ها | دیپلم جعلی عضو شورا دردسرساز خواهد شد؟!

شنیده ها | دیپلم جعلی عضو شورا دردسرساز خواهد شد؟!

به گزارش رشت۲۰، شنیده های حکایت از آن دارد که یکی از اعضای شورا پیش از این از محل کار خود به علت ارائه مدرک دیپلم جعلی اخراج شده بود!

گفته می شود وی در زمان استخدام در آن سازمان نیازمند مدرک دیپلم بود اما در آن زمان مدرک دیپلم توسط وی اخذ نشده بود و با ارائه یک دیپلم جعلی و استفاده از رانت توانست در آن سازمان مشغول به فعالیت شود.

پس از آن اما بعد از گذشت مدتی سازمان مربوطه خواستار ارائه استعلام مدارک تحصیلی کارکنان شد که این عضو شورای یکی از شهرها دستش رو شده و از سازمان اخراج شد.

گفتنیست وی در آن زمان دیپلم ردی و مشغول به تحصیل بوده و مدرک دیپلم را نداشته است و بر اساس قانون در آن مقطع زمانی تنها می توانسته به عنوان آبدارچی، باغبان و یا نگهبان مشغول به فعالیت شود اما با ارائه مدرک جعلی موفق شد برای مدتی در آن سازمان به عنوان کارمند مشغول به فعالیت شود.