شنیده ها | رویاپردازی یک کابل دزد برای مدیرعاملی توزیع نیروی برق گیلان!

شنیده ها | رویاپردازی یک کابل دزد برای مدیرعاملی توزیع نیروی برق گیلان!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده ها حکایت از آن دارد که یکی از افراد که سابقه طولانی در دزدی کابل و قرقره های برق داشته است و گزارش های بسیاری نیز در مورد وی وجود دارد، اکنون در آستانه تصدی بر سمت مدیرعاملی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان قرار گرفته است!

این فرد که اجناس سرقتی خود را در یکی از انبارهای ضایعات در شرق رشت به فروش می رساند اکنتون پس از شنیدن احتمال خداحافظی جمشید طالبی برای بدست آوردن جایگاه مدیرعاملی در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان تلاش های بسیاری کرده است.

جالب آنکه این فرد علیرغم توبیخ های فراوان درج شده در پرونده وی، مورد حمایت یکی از نمایندگان استان نیز قرار دارد و مشخص نیست با کدام رزومه درخشان مورد حمایت قرار گرفته است؟!