شهربازی فراموش شده به روایت تصویر

شهربازی فراموش شده به روایت تصویر

به گزارش رشت۲۰، تفریحات سالم از ضروریات یک جامعه سالم است و همچنین نقش شهربازی‌ها و پارک‌ها در جذب گردشگر قابل تأمل است اما این امکان و ظرفیت در شهر رشت تعطیل است.

عکس از سارا ناصری