ادامه فعالیت‌های عمرانی مناطق پنجگانه شهرداری رشت

ادامه فعالیت‌های عمرانی مناطق پنجگانه شهرداری رشت

به گزارش رشت ۲۰ و به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، فعالیت های وسیع عمرانی منطقه سه شهرداری برای آگاهی شهروندان رشت تشریح و بیان گردید.

بر پایه این گزارش عملیات عمرانی در منطقه سه شهرداری رشت هم اکنون در حال انجام بوده و در روزهای آینده تداوم خواهد یافت.

این عملیات شامل موارد زیر است:

عملیات تسطیح و زیرسازی بلوار کاج واقع در کمربندی خرمشهر

عملیات بیس ریزی و تسطیح لاین کندروی کمربندی خرمشهر حد فاصل سی ان جی تا بلوار شهدای گمنام

رنگ آمیزی و بهسازی ساختمان شهرداری منطقه ۳

ترمیم نوار حفاری کوچه ژاله واقع در خیابان شهدا

ادامه اجرای دیوار گذاری و نرده های بتنی بلوار مصباح (حاشیه رودخانه)

ادامه اجرای پروژه اصلاح هندسی بلوار امام علی(یوترن)