شهرداری رشت آموزش به آتش نشانان جدید را آغاز کرد

شهرداری رشت آموزش به آتش نشانان جدید را آغاز کرد

به گزارش رشت ۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت نیروهای پذیرفته شده در آزمون ورودی سازمان آتش نشانی رشت از صبح روز شنبه ۱ تیر ۹۹ کار خود را در این سازمان آغاز کرده اند.

۲۷ تن از قبول شدگان آزمـون استخدامی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت در سال ۹۸ پس از پایان مراحل آزمون تئوری و عملی استخدام از شنبه گذشته برای انجام آموزش های تخصصی در این سازمان حضور یافته اند.

هدف از برگزاری دوره آموزشی و تخصصی یادشده تربیت آتش نشانان حرفه ای و همچنین آشنا نمودن آن ها با ساختار سازمانی، سلسله مراتب، ادوات و تجهیزات آتش نشانی و فعالیت های بدنی بوده تا هر کدام از پذیرفته شدگان با تکیه بر دانش و تخصص به عنوان آتش نشان ورزیده در آینده در خدمت شهر و شهروندان باشند.

گفتنی است این آموزش های فشرده اولیه به صورت یک ماهه طراحی شده و پس از پایان این دوره آموزشی با برگزاری آزمون، تصمیمات لازم در زمینه تمدید فعالیت و یا اتمام این دوره آموزشی در زمان مقرر به وسیله شورای آموزشی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت اتخاذ خواهد شد.