شهرداری رشت ۵ درصد عوارض قانونی خود را به آموزش و پرورش پرداخت کند مدیرکل آموزش و پرورش گیلان:

شهرداری رشت ۵ درصد عوارض قانونی خود را به آموزش و پرورش پرداخت کند

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: از شهرداری رشت می‌خواهیم ۵ درصد از عوارض خود را که دارای مصوب قانونی است به آموزش و پرورش پرداخت کند.

139212091403492692229454 - شهرداری رشت ۵ درصد عوارض قانونی خود را به آموزش و پرورش پرداخت کند

به گزارش خبر فوری رشت ،مهدی حاجتی عصر امروز در جلسه شورای شهر رشت، اظهار داشت: آموزش و پرورش به تعبیر مقام معظم رهبری نیروی انسانی تولید می‌کند و منافع آموزش و پرورش متعلق به همه است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با بیان اینکه ۳۰ هزار معلم در آموزش و پرورش گیلان فعالیت می‌کنند بیان کرد: ایجاد تحول در جامعه، وظیفه اساسی آموزش وپرروش است و این قابلیت را دارد در راستای توسعه شهر فعالیت کند.

وی با بیان اینکه یکی از سازمان‌هایی که به آموزش و پرورش کمک می‌کند شهرداری است عنوان کرد: از شهرداری رشت می‌خواهیم ۵ درصد از عوارض خود را که دارای مصوب قانونی است به آموزش و پرورش پرداخت کند.

حاجتی با اشاره به اینکه شهردار رشت عنایت ویژه‌ای به آموزش و پرورش دارد اظهار کرد: دولت به تنهایی قادر به اداره آموزش و پرورش نیست و سایر دستگاه ها باید به آن کمک کنند.

وی با بیان اینکه شهرداری رشت می‌تواند در تغییر کاربری مدارس کمک کند خاطرنشان کرد: با تغییر کاربری برخی از مدارس به کاربری تجاری و فروش آنها می‌توان مدارس بیشتری ساخت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان تصریح کرد: از شهرداری رشت می‌خواهیم هزینه تغییر کاربری‌ها را پس از فروش املاک از ما دریافت کند و یا تخفیفاتی در این زمینه به آموزش و پرورش ارائه کند.

حاجتی خاطرنشان کرد: در بسیاری از اقدامات فرهنگی و آموزشی نظیر طرح تفکیک زباله از مبدأ و طرح شهردار مدرسه این آمادگی را داریم که با شهرداری رشت مشارکت کنیم.