شهرداری فومن و شهرداری آستارا هم باید در سردارجنگل به میدان بروند؟! گل بود و به سبزه نیز آراسته شد!

شهرداری فومن و شهرداری آستارا هم باید در سردارجنگل به میدان بروند؟!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، با توجه به عدم آماده شدن ورزشگاه عضدی رشت برای برگزاری مسابقات، تیم های شهر رشت تنها می تواند از ورزشگاه سردارجنگل استفاده کنند. حال اما شنیده ها حکایت از آن دارد که وضعیت چمن ورزشگاه آزادی فومن نیز اوضاع مناسبی ندارد و این تیم نیز باید در رشت و در ورزشگاه سردارجنگل به میدان برود!

01 7 مریم بخشی - شهرداری فومن و شهرداری آستارا هم باید در سردارجنگل به میدان بروند؟!

از سوی دیگر گفته می شود وضعیت ورزشگاه خانگی تیم فوتبال شهرداری آستارا نیز اصلا مناسب برگزاری مسابقات نیست و این تیم نیز می بایست در ورزشگاهی دیگر به میدان برود که با توجه به جمع جهات احتمال نماینده آستارا نیز به رشت باید بیاید.

اما اوضاع جایی بدتر می شود که وضعیت ورزشگاه تختی انزلی نیز به شدت فاجعه بار است و مشخص نیست تکلیف میزبانی این تیم چه خواهد شد و چه زمان تکلیف ورزشگاه عضدی رشت مشخص می شود؟!

عجیب تر آنکه مریم بخشی مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان تاکنون هیچ وعده مشخصی در خصوص زمان تحویل ورزشگاه‌های عضدی رشت و تختی انزلی و همچنین آغاز بهسازی ورزشگاه سردارجنگل نداده است.

به هر حال باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی در روزهای آتی رخ خواهد داد و تکلیف میزبانی تیم های شهرداری فومن و شهرداری آستارا در لیگ دو چه خواهد بود.