شهردار آستانه تنهاتر از همیشه!

شهردار آستانه تنهاتر از همیشه!

به گزارش رشت۲۰ ؛شنیده ها حکایت از آن دارد که علیرضا سلیمانی شهردار آستانه اشرفیه این روزها در سخت ترین شرایط خود در شهرداری آستانه اشرفیه به سر می برد.

گفته شده طی هفته های اخیر موضوع استیضاح و عزل وی بارها و بارها در محافل خبری مطرح شده و چند روز قبل نشست علنی شورا که قرار بود با حضور اعضای شورا و اصحاب رسانه برگزار شود با عدم حضور اعتراضی اعضای شورای شهر آستانه، به نشست خبری تبدیل شد.

 

در این شرایط گفته می شود در پس از شهردار رودسر و شهردار رشت، علیرضا سلیمانی سومین شهرداری خواهد بود که طی روزهای پاتی کارش به پایان خواهد رسید و امید است هر پانچه برای این شهر رخ می دهد، تنها و تنها در راستای منافع مردمان این شهر باشد.