شهردار آینده رشت جوانی رشتی، متخصص و آشنا به شورا و شهرداری خواهد بود؟!

شهردار آینده رشت جوانی رشتی، متخصص و آشنا به شورا و شهرداری خواهد بود؟!

به گزارش رشت۲۰؛ با انجام انتخابات هیئت‌رئیسه شورای شهر رشت و مشخص شدن تکلیف سال دوم شورا، مهم‌ترین دغدغه شورانشینان این روزها انتخاب شهرداری مناسب برای شهر رشت است.

در شرایطی که گفته می‌شود شهردار آینده حداقل می‌بایست برنامه‌ای سه‌ساله را برای تصدی بر شهرداری رشت داشته باشد، انتظار می‌رود، وی جوانی بومی، متخصص و توانمند با ویژگی خاص شناخت کافی از شورا و شهرداری باشد تا بتواند برنامه‌های جامع و کامل خود را برای مدیریت شهری داشته باشد.

 

جالب آنکه امروز به‌طور کامل خواسته عمومی چه در میان رشتوندان و چه در میان مجموعه پرسنل شهرداری رشت این علاقه‌مندی وجود دارد که شهردار آینده چنین ویژگی‌هایی را داشته باشد. به‌هرحال امید است هر آنچه در شهر رشت رخ می‌دهد، تنها و تنها با ثبات مدیریتی، فضای عبور از بحران، بدهی و رکود در شهرداری رشت فراهم شود.