شهردار خدمتگزار الگویی که در رشت مد نبود,تلویزیون های شهری در تسخیر واقعیت ها غیربومی دوست داشتنی...

شهردار خدمتگزار الگویی که در رشت مد نبود,تلویزیون های شهری در تسخیر واقعیت ها

به گزارش رشت۲۰ ;گاهی سکوت سرشار از سخنان ناگفته است و به نوبه خود حقایق را فاش می سازد.

نقل سکوت این روزهای برخی ها در رشت روایت همین موضوع است.برخی ها که معاش و منفعت خود را با حضور شهردار منتخب رشت و عدم سازش پذیری وی با رانت ها، زد و بندها و قراردادهای نجومی در تضاد میدیدند و از همان روزهای ابتدایی سر ناسازگاری با دکتر حاج محمدی را گذاشته و در راستای تخریب وی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند!

لیکن نتیجه به مراد دل آنها نگردید و شهردار باتجربه و متخصص رشت بی توجه به حواشی حاشیه سازان و با تعریف خدمت خالصانه از دیوار بلند سیاه نمایی ها عبور کرد و امروز در همین ماههای ابتدایی بررسی عملکرد وی مبرهن این موضوع است که حاج محمدی یکی از موفق ترین شهرداران رشت در این بازه زمانی چند ماهه میباشد.

 

تعیین تکلیف وضعیت محل دفن زباله، مقابله عملی و با قدرت با فساد و رانت گسترده، احداث تسویه خانه شیرابه، تسویه خانه کود آلی، تراموا، ساماندهی نظام پرداخت از وضعیت بلاتکلیف و بی برنامه گذشته و انتصاب مدیران توانایی که تمامیت خواهی برخی ها آنها را به حاشیه برده بود تنها بخشی از اقدامات دکتر حاج محمدی بود که امروز همچون خاری به چشم منتقدین(شما بخوانید تخریب چی های اجاره ای) میباشد.

 

وجه تمایز دیگر شهردار رشت با شهرداران قبلی این کلانشهر مظلوم در اصرار حاج محمدی در حضور میدانی و پای کار وی در مشکلات میباشد.

آری این روزها و حتی در گذشته کمتر سراغ داریم دکترین مدیریت کلانی که بر حضور میدانی تاکید داشته باشد.

کمتر پیش می آید مشکلی در سطح شهر در حوزه مدیریت شهری رخ دهد و شهردار رشت به صورت میدانی از معضل و مورد مذکور بازدید نکند و پیگیری دستورات صادره را تا سرانجام قطعی دنبال نکند و به زعم خیلی ها نقطه قوت دکتر حاج محمدی در این شهر آشفته دقیقا همین ممارست اوست.

 

حاج محمدی همواره از حاشیه گریزان است و متن ماجرا را در انجام خدمت و کار برای خود تعریف کرده است و اعتقاد دارد بهترین پاسخ به هجمه ها و تنها راه جلب اعتماد شهروندان حضور در کنار آنها در عمق مشکلات موجود و انجام وظایف محوله با وجود همه کاستی ها میباشد لیکن در این بین دلالان و منفعت طلبانی که روزگاری بیت المال منبع ارتزاق و مال اندوزی آنها بود دست از دسیسه برنخواهند داشت و هر روز موضوع و مسئله ای را دستاویز کرده و قصد سنگ اندازی در مسیر درست کنونی را خواهند داشت.

 

روزی منتقد و سینه چاک وضعیتی هستند که اوباشی که با حمایت خودشان در مسند قرار داشتند مسبب آن بودند و روز دیگر رنگ یقه لباس افراد را دست مایه تخریب قرار میدهند روزی گریبان میدرند که چرا اقدامات در پرده ای از ابهام انجام می شود و با شکل اطلاع رسانی مشکل دارند روز دیگر محتوای نمایشگرهای شهری به مزاج مبارکشان خوش نیامده و…

 

به هر حال دکتر حاج محمدی شهردار غیربومی دوست داشتنی رشت با التزام به خدمت و برداشتن گامهای بلند برای فردای روشن این شهر هر روز در بین شهروندان محبوب تر خواهد شد و این تنها منفعت طلبان رانت خوار هستند که به دلیل قطع منافع شخصی خود به دنبال تخریب وی هستند که قطعا در این مسیر ناکام خواهند بود و نمایشگرهای شهری نیز همچنان به انعکاس واقعیت ها ادامه خواهند داد.