شهردار رشت از فروشگاه احمدی بازدید کرد

شهردار رشت از فروشگاه احمدی بازدید کرد

به گزارش رشت۲۰ ;در جریان این بازدید، دکتر احمد رمضانپور و محمد رضا نظری رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری؛ شهردار را همراهی می کردند.

دکتر ناصر حاج محمدی در این برنامه بازدید در نشستی با مدیران فروشگاه بزرگ احمدی بر لزوم اجرای قانون و انجام مصوبات شورای شهر به وسیله شهردار تاکید نمود.

وی خاطر نشان کرد: اگر قراردادهایی که منعقد می شود بر اساس مصوبات شورا باشد، حکم قانون را داشته و کسی نمی تواند از آن تخطی کند.

دکتر حاج محمدی همچنین راه های قانونی را برای تداوم فعالیت و همکاری شهرداری رشت با فروشگاه احمدی برای مدیران این واحد تجاری تشریح نمود.