شهردار رشت از فعالیتهای زیست محیطی موسسه سبزکاران بالان قدردانی کرد

شهردار رشت از فعالیتهای زیست محیطی موسسه سبزکاران بالان قدردانی کرد

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در جریان این بازدید، دست اندرکاران این موسسه به شهردار رشت توضیح دادند که موسسه سبزکاران بالان از سال ۱۳۸۰ به طور رسمی کار خود را در زمینه ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست آغاز نموده است.

شهردار رشت نیز از خدمات و فعالیت های این موسسه که در نهایت به پایداری محیط زیست منجر می گردد، قدردانی کرد و گفت: تشکل های مردم نهادی که برای خدمات عام المنفعه تلاش می کنند باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی خواستار همکاری مشترک در زمینه فرهنگ سازی مدیریت پسماندها به ویژه آموزش خردسالان در ارتباط با حفاظت محیط زیست شهری شد.