شهردار رشت از ماشین آلات سازمان آتش نشانی بازدید کرد

شهردار رشت از ماشین آلات سازمان آتش نشانی بازدید کرد

به گزارش رشت۲۰ ;به تازگی یک ماشین مجهز آتش نشانی که در نوع خود در کشور بی نظیر است برای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت خریداری شده که دکتر ناصر حاج محمدی و برخی از مدیران شهرداری رشت از این ماشین جدید و برخی از ماشین آلات سازمان آتش نشانی رشت بازدید کردند.

در جریان این بازدید بابک رمضانی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت توضیحاتی در باره ماشینهای موجود این سازمان ارائه کرد.

گفتنی است این ماشین جدید آتش نشانی از شرکت زیگلر خریداری شده و ظرف روزهای آینده چند دستگاه خودروی جدید دیگر نیز به ناوگان خودرویی سازمان آتش نشانی رشت افزوده می شود.