شهردار رشت از پروژه در دست اجرای هشت دی بازدید کرد

شهردار رشت از پروژه در دست اجرای هشت دی بازدید کرد

به گزارش رشت ۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،همزمان با آغاز عملیات اجرایی فاز دوم پروژه خیابان ۸ دی، دکتر ناصر حاج محمدی به همراه شماری از مدیران شهرداری رشت از این پروژه بازدید کردند.

این پروژه یکی از پروژه های مهم عمرانی شهرداری رشت محسوب می شود که تاکنون پیشرفت فیزیکی مناسبی داشته است.

شهردار رشت همزمان با آغاز عملیات اجرایی فاز دوم پروژه خیابان ۸ دی، در بازدید از این پروژه، دستورات لازم مبنی بر سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی آن را صادر کرد.

گفتنی است در این برنامه بازدید مهندس رسولیان معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری، هانی عسکری رئیس سازمان فاوای شهرداری رشت، علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و برخی دیگر از مدیران شهرداری دکتر حاج محمدی را همراهی کردند.