شهردار رشت: جشنواره هایی همچون جشنواره کدو به شادابی و نشاط اجتماعی کمک می کنند

شهردار رشت: جشنواره هایی همچون جشنواره کدو به شادابی و نشاط اجتماعی کمک می کنند

به گزارش رشت۲۰- 

دکتر ناصر حاج محمدی در جریان این بازدیداز همه غرفه های جشنواره دیدن کرد و با بانوان تولیدکنندهمحصولات مختلف تولیدی از کدو گفت وگو نمود.

رضا حقی دبیر اجرایی چهارمین جشنواره کدو هم توضیحاتکامل در باره تنوع خوراکی های تولیدی از کدو اعم از نان ها،آش ها و خوراکی ها ارائه کرد و دکتر حاج محمدی هم خاطرنشان کرد که امیدوار است چنین جشنواره هایی در راستایافزایش نشاط اجتماعی هر ماه در رشت برگزار شود.

شهردار رشت گفتتنوع خوراکی ها، رنگ ها و برنامه های اینجشنواره هر فرد از افراد جامعه را به وجد می آورد و زیباییمی آفریند.

 

گفتنی است در این برنامه بازدید یک ساعته علیرضا قانع مدیرارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، علیرضا حسنی رئیس سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری و ناصر عطایی مدیر شهرداری منطقه یک دکتر حاج محمدی راهمراهی می کردند.