شهردار رشت در مراسم افتتاح سیزدهمین ایستگاه آتش نشانی شهر رشتشهیدان آتش نشان برای ما الگویی با ارزش هستند

شهردار رشت در مراسم افتتاح سیزدهمین ایستگاه آتش نشانی شهر رشتشهیدان آتش نشان برای ما الگویی با ارزش هستند

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از رشت رویایی  دکترسید محمد علی ثابت قدم در مراسم افتتاح سیزدهمین ایستگاه آتش نشانی شهر رشت گفت: در مدتی که شهرداررشت بودم، توانستیم تعداد ایستگاه های شهر رشت را به ۱۳۳ایستگاه برسانیم و در تلاش هستیم در چند ماه آتی تجهیز لجستیک ماشین های آتش نشانی شهر رشت را به نقطه ای مطلوب و مناسب برسانیم.

شهردار رشت به بُعد نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: علی رغم مشکلات شهری و عقب ماندگی های گذشته تا کنون، حال به جایگاهی رسیدیم که در سال ۹۶ در حوزه نیروی انسانی مشکل خاصی نخواهیم داشت.

او در ادامه با اشاره به تبدیل پایانه غرب به ایستگاه آتش نشانی گفت: به ناچار پایانه غرب خودمان را به سمت و سوی دیگری بردیم و به ارکان دولت توصیه می کنیم که ساختارهای مرتبط با خودشان را از حالت انفعال خارج کنند و اجازه ندهند که ترافیک مردم شهر رشت را دچار مشکل کند.

دکتر ثابت قدم در ادامه گفت : شهیدان آتش نشان برای ما الگویی باارزش هستند و یادشان همیشه گرامی خواهد بود.

رشت رویایی- دکترسید محمد علی ثابت قدم در مراسم افتتاح سیزدهمین ایستگاه آتش نشانی شهر رشت گفت: در مدتی که شهرداررشت بودم، توانستیم تعداد ایستگاه های شهر رشت را به ۱۳ایستگاه برسانیم و در تلاش هستیم در چند ماه آتی تجهیز لجستیک ماشین های آتش نشانی شهر رشت را به نقطه ای مطلوب و مناسب برسانیم. شهردار رشت به بُعد نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: علی رغم مشکلات شهری و عقب ماندگی های گذشته تا کنون، حال به جایگاهی رسیدیم که در سال ۹۶ در حوزه نیروی انسانی مشکل خاصی نخواهیم داشت. او در ادامه با اشاره به تبدیل پایانه غرب به ایستگاه آتش نشانی گفت: به ناچار پایانه غرب خودمان را به سمت و سوی دیگری بردیم و به ارکان دولت توصیه می کنیم که ساختارهای مرتبط با خودشان را از حالت انفعال خارج کنند و اجازه ندهند که ترافیک مردم شهر رشت را دچار مشکل کند. دکتر ثابت قدم در ادامه گفت : شهیدان آتش نشان برای ما الگویی باارزش هستند و یادشان همیشه گرامی خواهد بود. فاطمه شیرزاد سخنگوی شورای شهر رشت نیز ضمن قدردانی از آتش نشانان شهر رشت گفت: آتش نشانان خادمین مردم هستند ،خادمینی که از جان و مال مردم دفاع می کنند و در شرایط های سخت در حال انجام وظیفه هستند. او همچنین گفت: آتش نشانی شهرداری رشت جز برترین آتش نشانی های سطح کشور محسوب می شوند و در جایگاه مطلوبی قرار دارند وشهرداری موظف است در راستای ارتقای شغلی و سلامت آتش نشانان قدم های بیشتری بردارد شیرزاد با اشاره به فعالیت ۱۳ ایستگاه آتش نشانی شهر رشت گفت: دو ایستگاه دیگر در دست ساخت می باشد که در آینده ای نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و این امر جای قدردانی دارد. موسوی روزان عضو دیگر شورای شهر رشت ضمن تبریک پیشاپیش عید نوروز گفت: در طول ۸۷ سال گذشته بالغ بر ۶ایستگاه آتش نشانی در شهر داشتیم که اکنون طی ۵سال گذشته این عدد به ۱۳ رسیده است که این امر نشانگر قدم های مثبت شهرداری و اعضای شورای رشت محسوب می شود. روزان با اشاره به تصویب بودجه ۹۰۰ میلیاردی سال جاری گفت: امیدواریم در آینده ای نزدیک بودجه شهر رشت را به شهرهای همتراز خود برسانیم. در انتهای مراسم با اهدای لوح تقدیر از آتش نشانان شهر رشت تقدیر شد.

فاطمه شیرزاد سخنگوی شورای شهر رشت نیز ضمن قدردانی از آتش نشانان شهر رشت گفت: آتش نشانان خادمین مردم هستند ،خادمینی که از جان و مال مردم دفاع می کنند و در شرایط های سخت در حال انجام وظیفه هستند.

او همچنین گفت: آتش نشانی شهرداری رشت جز برترین آتش نشانی های سطح کشور محسوب می شوند و در جایگاه مطلوبی قرار دارند وشهرداری موظف است در راستای ارتقای شغلی و سلامت آتش نشانان قدم های بیشتری بردارد

شیرزاد با اشاره به فعالیت ۱۳ ایستگاه آتش نشانی شهر رشت گفت: دو ایستگاه دیگر در دست ساخت می باشد که در آینده ای نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و این امر جای قدردانی دارد.

3

موسوی روزان عضو دیگر شورای شهر رشت ضمن تبریک پیشاپیش عید نوروز گفت: در طول ۸۷ سال گذشته بالغ بر ۶ایستگاه آتش نشانی در شهر داشتیم که اکنون طی ۵سال گذشته این عدد به ۱۳ رسیده است که این امر نشانگر قدم های مثبت شهرداری و اعضای شورای رشت محسوب می شود.

روزان با اشاره به تصویب بودجه ۹۰۰ میلیاردی سال جاری گفت: امیدواریم در آینده ای نزدیک بودجه شهر رشت را به شهرهای همتراز خود برسانیم.

در انتهای مراسم با اهدای لوح تقدیر از آتش نشانان شهر رشت تقدیر شد.

55 4 5 6 7