شهردار رشت نسبت به تالاب عینک بی توجهی می کند

شهردار رشت نسبت به تالاب عینک بی توجهی می کند

عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: تالاب عینک رشت در حال نابودی بوده اما شهردار این شهر نسبت به آن بی توجهیمی کند و لوایح غیرضروری را به صحن شورا می فرستد.
85218401_96704890fffcd

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از قدس آنلاین ، محمود باقری خطیبانی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی این شهر با اشاره به اینکه مباحث بسیاری در شهرداری سرگردان است، اظهار کرد: شهردار رشت به جای پرداختن به موضوعات مهم، به موارد غیرضروری می پردازد.
وی با بیان اینکه تالاب عینک رشت در حال نابودی است، تصریح کرد: شهردار رشت نسبت به آن بی توجهی می کند و لوایح غیرضروری را به صحن شورا می فرستد و لایحه پل طبیعت در شرایطی که بسیاری از لوایح اساسی در شهرداری رشت سرگردان است معنایی ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه پرسنل شهرداری رشت همواره با تأخیر حقوق خود را دریافت می کنند، گفت: در این شرایط شهرداری به لوایح غیرضروری می پردازد و بودجه های هنگفت را برای آن هزینه می کند.
وی با تصریح بر اینکه با رفتارهای نادرست سرنوشت شهروندان را تحت الشعاع قرار داده ایم، خاطرنشان کرد: جلسات علنی شورا با تأخیر برگزار می شود و اعضای شورا صحن جلسه را بدون دلیلترک می کنند.
به گزارش فارس، با توجه به اینکه برخی از اعضای شورا صحن جلسه را ترک کرده بودند جلسه از رسمیت خارج شد و لایحه پل طبیعت رشت به رأی گذاشته نشد.