شهردار رودسر با رکورد تسلیم سه استعفا در طول یک ماه سرانجام به نوشهر رفت! شکایت شورای شهر رودسر از همتایان خود در نوشهر

شهردار رودسر با رکورد تسلیم سه استعفا در طول یک ماه سرانجام به نوشهر رفت!

جلسه ی چهارم شهریور ماه ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر رودسر با دستور کار بررسی سومین استعفای مکرر شهردار رودسر، علی امانی تشکیل شد و پس از بررسی های مجدد بواسطه اصرار بی سابقه آقای امانی و بر جای گذاردن رکورد تسلیم سه استعفا در طول یک ماه و اعتراف به عدم امکان نهایی نمودن پروژه هایی که خود قطع همکاریشان را در یک بازه زمانی مشخص منوط به اتمام آنها کرده بودند،

به گزارش رشت۲۰؛ با این استعفا ضمن انتقاد مجدد نسبت به تصمیمات نادرست شورای شهر نوشهر و همراهی شهردار محترم با این تصمیم نامتعارف موافقت شد.پس از دوماه کشمکش بین شهردار و شورای شهر رودسر سرانجام علی امانی شهردار این شهر رودسر را ترک کرد و به نوشهر رفت.

علی امانی پرچکوهی که به عنوان شهردار رودسر انتخاب شده بود، در طول دوران حضور خود نتوانست به خوبی خدمت رسانی کند و سرانجام با پیشنهاد مجدد تصدی گری شهرداری نوشهر بلافاصله از شهرداری رودسر استعفا کرد. درست همانند کاری که مسعود نصرتی شهردار سابق رشت انجام داده بود و رشت را به معاونت سازمان دهیاریهای کشور ترجیح داد.

در همین زمینه سعید فرج پور سخنگوی شورای شهر رودسر گفت: جلسه چهارم شهریور شورا با دستور کار بررسی سومین استعفای مکرر شهردار رودسر، علی امانی تشکیل شد و پس از بررسی های مجدد بواسطه اصرار بی سابقه آقای امانی و بر جای گذاردن رکورد تسلیم سه استعفا در طول یک ماه و اعتراف به عدم امکان نهایی نمودن پروژه هایی که خود قطع همکاریشان را در یک بازه زمانی مشخص منوط به اتمام آنها کرده بودند، با این استعفا ضمن انتقاد مجدد نسبت به تصمیمات نادرست شورای شهر نوشهر و همراهی شهردار محترم با این تصمیم نامتعارف موافقت شد.

وی ادامه داد: شورای شهر رودسر همانطور که در نامه خود به شورای شهر نوشهر آورده بود، حق پیگیری حقوقی آثار این تصمیم شورای شهر نوشهر را برای خود محفوظ دانسته و حقوق زائل شده شهر رودسر را از مجاری قانونی پیگیر خواهد بود.

فرج پور تصریح کرد: پس از پذیرش استعفای شهردار سابق شهر رودسر، شورا در خصوص تعیین سرپرست شهرداری وارد شور شد و پس از بحثهای متعدد از میان پنج گزینه مطرح شده در صحن علنی با رویکرد جوانگرایی، کادر سازی و افزایش تجارب نیروهای جوان شهرداری، مهندس سید مهدی حسینی را با اکثریت آرا به عنوان سرپرست شهرداری برگزید.

وی در پایان اظهار کرد: همچنین براساس گفتگوهای انجام شده شورای شهر رودسر از مجموعه علاقمندان و واجدان شرایط احراز سمت شهرداری، موضوع آیین نامه مشروح وزارت کشور، درخواست می نماید برنامه ها،اسناد مثبته و رزومه خود را به دبیر خانه این شورا واقع در رودسر خیابان شهید علیزاده(گلسار) تحویل تا پس از بررسی های اولیه جهت انجام مصاحبه و تعیین روز مربوط به این فرایند به شورای شهر رودسر جهت ارائه برنامه ها و مصاحبه دعوت شوند.