شهردار منتخب رشت،شهرداری از بطن شهر

شهردار منتخب رشت،شهرداری از بطن شهر

به گزارش رشت۲۰؛ پس از حاشیه ها و اختلافات داخلی برخی اعضای شورای شهر رشت،سرانجام شهردار منتخب رشت انتخاب شد،شهرداری که خود،از بدنه شهرداری بوده و از موقعیت رشت و مشکلات آن بخوبی آگاه است.

بدون شک فرزند شهیدی که جان خود را در راه انقلاب و کشورش فدا کرده ،بخوبی می تواند حس مسئولیت را درک کند و دلسوزانه ،برای شهر و مردم رشت تصمیماتی درست گرفته و اتفاقات خوبی رقم بزند.

شهری که در طول سالیان اخیر اتفاقات ناخوشایند زیادی را به خود دیده،اکنون باید با همدلی و اتحاد در مسیر توسعه قرار گیرد و به جایگاه واقعی خود بازگردد.

با رفتن نصرتی،به این حقیقت بزرگ پی بردیم که یک غیربومی هیچ گاه یک دلسوز واقعی نخواهد بود و بی تردید نتیجه این اتفاق،جز آسیب، چیزی برای مردم و شهر رشت نداشت،اما این بار شهردار رشت،شهرداری از بطن شهر ماست،کسی که سرد و گرم لحظه های تلخ و شیرین شهر را بخوبی چشیده و آماده است که با همدلی و همراهی،آرامش واقعی را به شهر بازگرداند.

جوان بودن عبدللهی،ارتباط قوی او با کارکنان شهرداری و همچنین آشنایی وی به سازمان اداری،منابع درآمدی و فرهنگ سازمانی شهرداری رشت ،از جمله توانایی هایی محسوب می شوند که می توانند شهر را از موقعیت موجود و عقب ماندگی های چندین ساله اش نجات دهد و در توسعه و تحول آن، نقش موثری داشته باشد

 

به امید روزهایی پر از اتفاقات خوب برای مردم و شهر رشت…