شهردار منطقه دو رشت عزادار شد

شهردار منطقه دو رشت عزادار شد

حاج اصغر کامران راد شهردار منطقه دو رشت در پی از دست دادن همسر خود به سوگ نشست.

 

مراسم خاکسپاری آن مرحومه امروز دوشنبه ۶ آبان ساعت ۱۱ صبح در وادی تازه آباد رشت برگزار می شود.

 

پایگاه خبری رشت۲۰ این مصیبت را به حاج اصغر کامران راد و خانواده ایشان تسلیت می گوید.