شهروندان از رها کردن زباله در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند

شهروندان از رها کردن زباله در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند

به گزارش رشت۲۰، مدیر خدمات شهری شهرداری رشت با اشاره به سختی کار پاکسازی برخی نقاط حاشیه رودخانه ها اظهار داشت: کارکنان حوزه رفت و روب شهرداری رشت به منظور پاکسازی برخی نقاط حاشیه ای رودخانه ها با مشکلات فراوانی مواجهند.

بشردانش با بیان اینکه جمع آوری مستمر و منظم زباله ها از سطح خیابان ها و معابر شهر رشت صورت می گیرد افزود: از شهروندان فرهیخته رشت خواستاریم در راستای حفظ محیط زیست و ارتقای سطح بهداشت شهر از رها کردن زباله ها در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند.