شورای شهر رشت شنونده صدای شهروندان نیست

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، در شرایطی که صفحات اینستاگرامی سران نظام و بزرگان کشور مخاطبین خود را از نظر آزادی در گفتار و بیان نظرات با محدودیت مواجه نکرده اند، صفحه اینستاگرامی متعلق به شورای اسلامی کلانشهر رشت امکان درج کامنت را برای شهروندان از ماه ها قبل با محدودیت همراه کرده است تا کسی اجازه درج کامنت نداشته باشد!

در چنین شرایطی باید مدعی شد شورای شهر رشت هیچ علاقه ای برای شنیدن صدای شهروندان چه انتقاد و چه پیشنهاد را ندارد و از همین رو برای به زحمت نینداختن خود در شنیدن صدای شهروندان، امکان درج کامنت برای آن ها را مسدود میکند.

گفتنیست در ماه های اخیر انتقادات بسیاری نسبت به این موضوع در فضای مجازی و رسانه ها صورت گرفته است که نهایتاً شورای شهر صدای همین انتقادات را نشنیده است!