شورش در زندان الیگودرز / زندانیان با اسلحه سربازان تیراندازی کردند

شورش در زندان الیگودرز / زندانیان با اسلحه سربازان تیراندازی کردند

به گزارش رشت۲۰ ،به گفته شاهدان عینی ساعاتی پیش زندانیان زندان مرکزی الیگودرز با گرفتن اسلحه سربازان اقدام به شورش و تیر اندازی کردند.

با حضور اعضای شورای تامین و نیروهای انتظامی اوضاع تحت کنترل قرار گرفت.

 

کشکولی فرماندار الیگودرز با رد شایعه فرار زندانیان از زندان گفت: اوضاع تحت کنترل نیروی انتظامی است و هیچگونه نگرانی وجود ندارد.