شکستن مرز زیست محیطی معادن گیلان را تهدید می کند

شکستن مرز زیست محیطی معادن گیلان را تهدید می کند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودبار گفت:متخلفین صنعتی اغلب پس از ساعت اداری مرز استاندارهای زیست محیطی را در دومین شهرستان صنعتی گیلان می شکنند.

81802574_91919545aadcf
به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از ایسنا منطقه گیلان، آژ گفت :اداره محیط زیست رودبار جهت جلوگیری از ایجادآلودگی های زیست محیطی به صورت مستمر، صنایع مستقر در این شهرستان را پایش می کند.
وی با اشاره به اینکه در ایام تعطیلات نیز بصورت شبانه واحدهای صنعتی بزرگ شهرستان پایش می شوند،افزود:برخی از صنایع و واحدها با تصور عدم کنترل و پایش شبانه، بعد از ساعت اداری،با هدف افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه های جاری واحد، مرز استانداردهای زیست محیطیرا می شکنند و اقدام به ایجاد آلودگی در زمینه های پساب، آلودگی هوا، پسماند، آلودگی صوتی و غیره می کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اداره موضوع فوق را به شدت و حساسیت بالا پایش می کند،ادامه داد:در آخرین پایش انجام شده،خوشبختانه مورد خاصی مشاهده نشده است.
آژ تصریح کرد:شهرستان رودبار بعد از شهرستان رشت، با دارا بودن ۴ شهرک و لکه صنعتی و بیش از ۶۰ واحد صنعتی فعال بعنوان دومین شهرستان صنعتی استان گیلان بوده و وجود موارد فوق و استقرار بیش از ۷۰ درصد معادن استان در این حوزه، اهمیت پایش و کنترل صنایع را در شهرستان رودبار دو چندان می کند.