صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهر رشت تایید شد صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهر رشت تایید شد

صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهر رشت تایید شد

صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهر رشت توسط هیات های اجرایی و نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان رشت تایید شد.

 

86853789_98930041edfbd
به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از ایسنا منطقه گیلان،پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت با صدور اطلاعیه ای از تاییدصحت انتخابات شوراهای اسلامی شهر رشت توسط هیات های اجرایی و نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان رشت خبرداد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
در اجرای ماده ۷۰ و ۷۱ آئین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و با عنایت به اتمام فرآیند رسیدگی به شکایات و مراحل مقرر در جلسات مشترک از قبیل انطباق آرای شکات از طریق تطبیق صورتجلسات شعبه و سامانه جامع انتخابات و بازگشایی و بازشماری تعدادی از صندوق های اخذ رای شعب که با حضور تمامی اعضای هیات های اجرایی و نظارت بر پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان رشت انجام گردید، نتیجتا از صحتبرگزاری انتخابات فوق اطمینان حاصل نموده و متفقا و مشترکا صحت برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان را مورد تائید قرار دادند.
بدین وسیله به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابیه شهر رشت بخش مرکزی شهرستان رشت می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه افراد نامبرده زیر :
آقای احمدرمضانپورنرگسی نام پدرعلى دارای۲۷۸۷۷ رأی
آقای اسمعیل حاجی پور نام پدرحسین دارای۲۶۳۸۶ رأی
آقای سیدامیرحسین علوی امندانی نام پدرمیرشمس دارای۲۴۳۷۸ رأی
آقای فرهام زاهد آجی بوزایه نام پدرحجت دارای۲۱۵۱۷ رأی
آقای محمد حسن علی پورکسبخی نام پدرمحمدابراهیم دارای۱۸۸۱۵ رأی
آقای حامد عبدالهی …