صفحه ایده‌پرداز پرواز با ابر و استفاده کننده از آبزیان برای سفر دریایی غیرفعال شد! + تصویر

صفحه ایده‌پرداز پرواز با ابر و استفاده کننده از آبزیان برای سفر دریایی غیرفعال شد! + تصویر

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از شفقنا، بعد از انتشار رزومه و نوآوری و ایده پردازی حجت الاسلام احمدی جشفقانی صفحه مربوط به وی در دانشگاه علم و صنعت غیر فعال شد.

22 4 - صفحه ایده‌پرداز پرواز با ابر و استفاده کننده از آبزیان برای سفر دریایی غیرفعال شد! + تصویر

علی احمدی استادیار و عضو گروه مهندسی پیشرفت اجتماعی و نیز عضو گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری است و در مورد نوآوری ها و سایر خدمات علمی وی آمده است:

11 2 444x333 - صفحه ایده‌پرداز پرواز با ابر و استفاده کننده از آبزیان برای سفر دریایی غیرفعال شد! + تصویر