ضرورت آسیب شناسی عدم تمایل به بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی گیلان! بررسی عملکرد سازمان تامین اجتماعی گیلان قسمت سوم

ضرورت آسیب شناسی عدم تمایل به بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی گیلان!

مطالبه گری درخصوص بررسی سابقه کاری مدیران از دولتی که با تاکید برشعار جوانگرایی و تکیه بر نیروهای جوان برسرکار آمده است، امری ضروریست.

به گزارش رشت۲۰ ؛در همین راستا با نگاهی کوتاه بر وضعیت یکی از سازمان های بسیار مهم در گیلان که در مطالب گذشته نیز به بررسی بخشی از کارنامه مدیر آن پرداخته ایم، خواهیم دید که چگونه به راحتی در جهتی خلاف نظر دولت منتخب مردم حرکت می کند و همچنان دولت محترم مشغول مماشات بااین قشر از مدیران است.

 

بررسی سابقه کاری مدیران این سازمان نشان می دهد که از میان ۲۸ شعبه تامین اجتماعی گیلان،در میان مدیران استانی و روسای شعب ۱۵ مدیر دارای سابقه ای بالای ۳۰ سال و به تنهایی معاون اداری، مالی این سازمان دارای بیش از ۳۴ سال سابقه کار می باشد که ده سال آن در سمت معاونت گذشته است؛ آمار موثقی که با ذکر اسامی نیز قابل انتشار است!

 

نکته جالب اینکه شخص مدیرکل این سازمان عریض و طویل نیز دارای ۳۱ سال سابقه است و طبیعی ست که نمیتوان از مدیری که خود میز محبوبش را رها نمی کند تا جوانان جویای کار نیز سهمی عینی از شعارهای دولت داشته باشند، خواست که تغییری در وضعیت سایر مدیرانش بدهد.

 

گویا عدم تمایل به بازنشستگی در این سازمان نیاز به میزگردها و آسیب شناسی های فراوانی دارد که قطعا از عهده حق پرست به عنوان یکی از بهترین مدیران “صرفا سخنور” به خوبی بر خواهد آمد.

اما فارغ از نقد عملکرد ضعیف این مدیر منتصب سعید مرتضوی در طی ۶ سال مدیریتش، نکته تعجب آور چشم پوشیدن استاندار جوان گیلان بر عملکرد مدیرانی ست که در مسیر اهداف دولت کارشکنی می کنند.استانداری که خود در وفای به عهد پیش قدم شده و با انتصاب ۴ جوان به عنوان بخشدار روح تازه ای به این استان دمید، قطعا می تواند با بررسی بیشتر، گزینه ای شایسته تر برای این سمت بیابد که هم سویی بیشتری با اهداف دولت داشته باشد.