طرح روز | شیمی روز رشت موبارک ببه

طرح روز | شیمی روز رشت موبارک ببه

به گزارش رشت۲۰ ; طرح اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی خبر راست به مناسبت فرارسیدن روز رشت.