طغیان رودخانه و آبگرفتگی خزانه‌های برنج در ۷ روستای صومعه‌سرا اولین خسارت به کشاورزان گیلانی وارد شد

طغیان رودخانه و آبگرفتگی خزانه‌های برنج در ۷ روستای صومعه‌سرا

به گزارش رشت۲۰-بر اثر بارش شدید باران از ۲ روز گذشته و طغیان َرودخانه‌های بهمبر ۹۵ درصد خزانه‌های برنج در روستا‌های مازندران محله، آقامحله، بهمبر، بیشه گاه، ارم سادات، پشتیر طاهر گوراب و چکوور صومعه سرا به زیر آب رفته است.

داوود توفیقی افزود: برخی جاده‌های فرعی این شهرستان و دست کم ۲۰ خانه در روستا‌های بهمبر، مازندران محله، پشتیر طاهر گوراب، نفوت و معاف وزیری دچار آبگرفتگی شده است.