طوفان در انزلی حادثه ساز شد

طوفان در انزلی حادثه ساز شد

photo 2016 10 17 12 58 13 1 - طوفان در انزلی حادثه ساز شد


به گزارش خبر فوری رشت صبح امروز بر اثر باد شدید در انزلی یک درخت شکسته شد و روی یک خودرو پژو ۲۰۶ سقوط کرد.

خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشت.

photo 2016 10 17 12 58 15 1 - طوفان در انزلی حادثه ساز شد

photo 2016 10 17 12 58 18 1 - طوفان در انزلی حادثه ساز شد

photo 2016 10 17 12 58 20 1 - طوفان در انزلی حادثه ساز شد

photo 2016 10 17 12 58 23 - طوفان در انزلی حادثه ساز شد