طولانی‌ترین ماه گرفتگی قرن رخ داد

طولانی‌ترین ماه گرفتگی قرن رخ داد

به گزارش رشت۲۰ ؛طولانی‌ترین ماه گرفتگی قرن ۲۱ در شامگاه جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷ اتفاق افتاد و این رویداد نجومی مهم و زیبا در بخش‌های بزرگی از ایران، استرالیا، آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای جنوبی قابل بود.

این خسوف در ساعت ۲۱:۴۴:۴۷ جمعه ۵ مردادماه آغاز شد و مدت زمان گرفت کامل ۱۰۳ دقیقه بود.

اگر تماشای این ماه گرفتگی را کسی از دست بدهد تا ۷ سال دیگر نمی‌تواند ماه گرفتگی را با چشم تماشا کند همچنین تا سال ۱۴۸۴ ماه گرفتگی کلی که به این میزان طولانی باشد، نداریم.