طی حکمی از سوی شهردار رشت مدیران خدمات شهری منصوب شدند

طی حکمی از سوی شهردار رشت مدیران خدمات شهری منصوب شدند

به گزارش رشت۲۰ ;در این معارفه که از سوی شهردار رشت ابلاغ گردیده بود آقایان محمد سرافراز به عنوان سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری ، امید آقاجان پور به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری منطقه دو و سید رامین صالحی به عنوان سرپرست ناحیه ۲ منطقه دو شهرداری رشت منصوب شدند.

در این جلسه علی مقصودی ضمن تشکر از زحمات آقای مجتبی شهرستانی مدیر اسبق پیشگیری و رفع تخلفات شهری اظهار داشت: هماهنگی و همکاری، جلب رضایت شهروند، نظم کاری و پیگیری جدی مطالبات همواره از مؤلفه های اصلی این حوزه بوده که البته در طول این مدت سعی بر این بود که بهتر از قبل و مطلوب تر از پیش در تمامی حوزه ها به خصوص در حوزه خدمات شهری عمل کنیم و خدماتی که در شأن شهر رشت می باشد، ارائه دهیم.

 

معاون خدمات شهری استفاده از پتانسیل های موجود در امر خدمات رسانی را مهم ترین عامل پیشرفت یک مجموعه یا سازمان دانست و گفت: با توجه به گستردگی مجموعه فعالیت های حوزه خدمات شهری امید است با این تغییرات و جابجایی ها شاهد رضایت روز افزون شهروندان از امر خدمت رسانی باشیم.

 

محمد باقر بشردانش نیز با اشاره به وظیفه خطیر این حوزه در امر خدمت رسانی اظهار داشت: همواره دغدغه اصلی این مجموعه ارائه خدمات مناسب در همه ایام سال می باشد که امید است این تغییرات باعث رشد و شکوفایی شهر گردد.

 

وی با اشاره به این که خدمات شهر همواره نیازمند حضور افراد توانمند و متخصص در این امر می باشد تصریح کرد: در این انتصابات نیز شهردار سعی کرده افرادی از جنس خدمات شهری انتخاب نماید که با حضور خویش بتوانند رشت را در مسیر پیشرفت هدایت نمایند.

 

در پایان عقیل سرافراز هدف خود را پیگیری جدی مطالبات این حوزه عنوان کرد و گفت: در طول این سال ها خدمات شهری همواره برای بنده با تجربیات و اندوخته های بسیار باارزشی همراه بود که مطمئنا در کنار شما و با همکاری شما خواهم توانست بسیاری از مشکلات مربوط به این حوزه را رفع نمایم.