ظاهر متحول شده سحر قریشی پس از جنجال های اخیر

ظاهر متحول شده سحر قریشی پس از جنجال های اخیر

به گزارش رشت۲۰ ،سحر قریشی که در ماه های اخیر با حواشی فراوان و جنجال های خاصی روبرو بود، تصویری از خود با ظاهری متحول شده و متفاوت در صفحه خود منتشر کرد.