عاملان پخش ‎پوسترهای جنجالی درباره پسر رهبر انقلاب دستگیر شدند

عاملان پخش ‎پوسترهای جنجالی درباره پسر رهبر انقلاب دستگیر شدند

به گزارش رشت۲۰، عاملان پخش ‎”پوسترهای خیابان انقلاب” کارگرانی بودند که با دریافت پنج میلیون تومان، پوسترها را از دفتر فنی چاپ تحویل و سپس پخش و نصب کرده و آمر تمام مراحل را از طریق تلفن به آنان گفته است. آنان دیشب دستگیر شدند. فکر کرده بودند اقدامی موجه و حاکمیت است، فریب خورده و انجام داده‌اند.

%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C %D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF %D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C 620x410 768x507 - عاملان پخش ‎پوسترهای جنجالی درباره پسر رهبر انقلاب دستگیر شدند