عبدالهی، موسوی و نیک‌فهم پای فینال انتخاب شهردار رشت

عبدالهی، موسوی و نیک‌فهم پای فینال انتخاب شهردار رشت

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از سپیدخبر، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که با توجه به اختلاف‌نظرهای شدید در میان طیف پنج نفره اعضای شورا در خصوص انتخاب گزینه‌هایی برای شهردار شدن، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بهزاد نیک فهم و سید مسعود موسوی دو گزینه نهایی این طیف هستند.

این در حالی است که گفته می‌شود، از بین کاندیداهای مطرح‌شده فاطمه مقیمی نقش بازی خراب کن را داشته و از طیف پنج نفره تنها یک عضو شورا به او رأی خواهد داد.

 

همچنین سینا مقدادی و رضا ساغری نیز تنها یک رأی را در اختیار دارند و طیف پنج نفره مجبور است بر روی گزینه بهزاد نیک فهم یا مسعود موسوی به اجماع برسد تا تکلیف فینالیست‌های دو طیف در مقابله با حامد عبدالهی مشخص شود.

 

به نظر می‌رسد با این اوصاف باید سه کاندیدا یعنی حامد عبدالهی، سید مسعود موسوی و بهزاد نیک فهم را کاندیداهای نهایی تصدی بر شهرداری رشت دانست. به‌این‌ترتیب می‌توان مدعی بود رضا ساغری، سینا مقدادی، علی مبصر و فاطمه مقیمی هیچ شانسی برای تصدی بر شهرداری رشت نخواهند داشت.