عدم آگاهی شهروندان به حقوق شهروندی آبستن بسیاری از تخلفات و قانون‌شکنی‌ها است

عدم آگاهی شهروندان به حقوق شهروندی آبستن بسیاری از تخلفات و قانون‌شکنی‌ها است

بهراد ذاکری با اشاره به شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه اظهار داشت: متاسفانه به‌دلیل عدم مشاهده عینی شهروندان و لمس خدمات مورد نیاز شهر از سوی شهرداری، اعتماد بین شهرداری، شورای‌شهر و شهروندان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد که باید در این زمینه با تغییر رویکرد اقدامات لازم با سرعتی قابل قبول اجرا شود.

شهر رشت 30 بهراد ذاکری 300x200 - عدم آگاهی شهروندان به حقوق شهروندی آبستن بسیاری از تخلفات و قانون‌شکنی‌ها است

به گزارش رشت۲۰ ؛ عضو کمیسیون ترافیک شورای شهر رشت با تاکید بر این مسئله که نباید با افزایش تعرفه بهای غیر کارشناسی باعث ایجاد بار روانی بر شهروندان شد افزود :در حوزه حمل و نقل عمومی نرخ های مصوب کرایه ها در خیابان های شهر اعمال نمی شوند که باید با تعریف یک ساختار و ساز و کار کاربردی در حوزه نظارت با عملکردی مناسب باعث ساماندهی در این حوزه شویم.

ذاکری با تاکید بر اینکه به فراخور وضعیت موجود باید در برخی حوزه‌ها شهرداری با قبول هزینه مالی اقدام به فرهنگسازی کند از عدم وجود و پیگیری سیاست‌های راهبردی در شهرداری‌شهر در بسیاری از مباحث گلایه کرد.

عضو شورای‌شهر با ذکر اینکه عدم آگاهی شهروندان به حقوق شهروندی آبستن بسیاری از تخلفات و قانون‌شکنی‌ها است بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق واحدهای نظارتی از عملکرد خود به شهروندان شاکی و شفافیت در نظارت ها تاکید کرد.

ذاکری عدم اخذ کرایه درست، کوتاه کردن تعمدی مسیر و عدم رعایت حقوق مسافران را جزو اصلی‌ترین مشکلات شهروندان در حوزه حمل‌ونقل عمومی دانست که باید با اعمال نظارت‌های نامحسوس و دقیق و ایجاد یک سامانه رسیدگی پیگیری شود.