عدم حضور مسوول گیلانی در بدنه دولت دلیل توسعه نیافتگی رشت است احمد رمضانپور نرگسی:

عدم حضور مسوول گیلانی در بدنه دولت دلیل توسعه نیافتگی رشت است

عضو شورای شهر رشت در سلسله نشست های سرمایه گذاری در شهرداری رشت دلیل توسعه نیافتگی رشت را عدم حضور مسئول گیلانی در بدنه دولت عنوان کرد.

رمضانپور

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل ازموج ، احمد رمضانپور نرگسی، توسعه نیافتگی شهر رشت در حوزه های مختلف را عدم حضور فرد گیلانی در بدنه دولت در ادوار گذشته اعلام کرد و اذعان داشت: بعد از دوره دیلمی برای اولین بار با حضور دکتر نوبخت به عنوان معاون رئیس جمهورو رئیس سازمان برنامه و بودجه شاهد فعالیت یک گیلانی در بدنه دولت هستیم.

این عضو شورا با اشاره به حضور فردی توانمند در شهرداری رشت، تصریح کرد: امروز همه چیز عوض شده، و اکنون یک مثلث قدرت توسعه در شهر رشت، که در راس آن استاندار جوان و مجمع نمایندگان استان، و شهردار و اعضای شورا دو ضلع این مثلث هستند، در تلاشند تا رشت را به جایگاه واقعی خود هدایت نمایند.

وی در ادامه با اشاره به قطع ارتباط با جهان و کاهش ورود سرمایه گذار در دولت هشتم و نهم تصریح کرد: امروز حاکمیت به این نتیجه رسیده، که برای برون رفت از وضعیت کنونی باید به سرمایه گذار میدان داد.