عدم ساماندهی دست فروشان معضلی برای شهر رشت

عدم ساماندهی دست فروشان معضلی برای شهر رشت

به گزارش رشت۲۰، رییس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به این موضوع که در مفاد حقوق شهروندی همه افراد در جامعه در هر جایگاه اجتماعی حقوقی یکسان دارند خواستار توجه همه مسئولین و متولیان به ساماندهی وضعیت نامطلوب دست فروشان شهر رشت شد.

علوی با بیان این مطلب که دست فروشان نیز بخشی از جامعه هستند و باید برای این افراد و خانواده آنها بستری جهت کسب درآمد قائل بود برخوردهای قهریه و تند را فاقد نتیجه مناسب و غیر اثربخش و دور از شأن شهروندان دانست لیکن از سوی دیگر فعالیت دستفروشان بدین شکل بدون برنامه و به صورت پراکنده در همه نقاط از سطح شهر را باعث لطمه به سیما و منظر رشت به عنوان شهری توریستی دانسته و ادامه این روند را بسترساز ایجاد مشکلات مختلفی در حوزه های اقتصادی،اجتماعی و گردشگری بیان کرد.

رییس شورای شهر با بیان این مطلب که علیرغم وجود بازارچه های متعدد در سطح شهر که وظیفه و رسالت تشکیل آنها ساماندهی دست فروشان میباشد و در این زمینه ظرفیت اسکان تعداد قابل توجهی از این افراد در بازارچه های سطح شهر وجود دارد دلایل مختلفی از جمله عدم اجرای قوانین و نظارتهای لازم را باعث این دانست که اکثر بازارچه ها دارای غرفه های خالی بوده و دست فروشان در سطح شهر پراکنده میباشند.

وی با اشاره به این مورد که ظهور و اپیدمی معضل دست فروشی بدین شکل بزرگترین ضربه را به بازار رشت به عنوان قلب اقتصادی شهر وارد کرده است گرایش برخی از کسبه و مغازه داران را به ایجاد بساط دستفروشی در مقابل واحد صنفی خود و اشغال پیاده رو را ناشی از نهادینه شدن این شیوه نادرست کسب درآمد دانست.

رییس شورای شهر با ذکر این مطلب که در طول روز شکایات متعددی از سوی شهروندان در مورد ایجاد مزاحمت دست فروشان در عبور و مرور به شهرداری صورت میگیرد معضل دستفروشان را به تیغ دو لبه ای تشبیه کرد که هرگونه برخورد عجولانه با آن میتواند باعث ایجاد تبعاتی در حوزه اجتماعی گردد.

علوی با ذکر این مطلب که معاونت خدمات شهری شهرداری با بکارگیری گشت های سد معبر مجری قوانین در حوزه جمع آوری بساط دست فروشان میباشند و انجام این وظیفه که مطالبه ای جدی از سوی بخش اعظم شهروندان رشت است به واسطه نگاه رئوف مختص به رشتوندان همواره با مشکلاتی روبروست با توجه به حجم دربرگیری مسئله و نیاز به تصمیمات در سطحی کلان تر از مجموعه شهرداری خواستار هم اندیشی و اتخاذ سیاستی درست از سوی نهادهای متولی همچون استانداری در این موضوع شد.

رییس شورای شهر با انتقاد از فضاسازی برخی از طیفهای خاص که با اهدافی مختلف صورت میگیرد تشویش اذهان عمومی و ایجاد تقابل بین شهروندان با مجموعه شهرداری به عنوان یک نهاد خدمتگزار به مردم را با دست مایه قرار دادن مسئله دست فروشان بر ایجاد فضایی منطقی جهت بررسی صحیح این موضوع و اتخاذ راهکاری اجرایی در راستای حفظ منافع و حقوق همه شهروندان تاکید کرد.