عزاداری روز تاسوعای حسینی در رشت

عزاداری روز تاسوعای حسینی در رشت

مردم استان گیلان در روز تاسوعا به عزداری پرداختند.
عزاداران حسینی با تجمع در  روز تاسوعای حسینی از صبح امروز در میدان ذهاب رشت به عزداری پرداختند.
5275989 765 - عزاداری روز تاسوعای حسینی در رشت
5275990 818 - عزاداری روز تاسوعای حسینی در رشت
5275991 276 - عزاداری روز تاسوعای حسینی در رشت
5275992 915 - عزاداری روز تاسوعای حسینی در رشت