عضو شورای شهر رشت خبر داد: تخصیص اعتبار یک میلیارد تومانی شهرداری برای مقاوم سازی بیرونی بازار رشت

عضو شورای شهر رشت خبر داد: تخصیص اعتبار یک میلیارد تومانی شهرداری برای مقاوم سازی بیرونی بازار رشت

عضو شورای شهر رشت خبر داد: تخصیص اعتبار یک میلیارد تومانی شهرداری برای مقاوم سازی بیرونی بازار رشت

index 21 - عضو شورای شهر رشت خبر داد: تخصیص اعتبار یک میلیارد تومانی شهرداری برای مقاوم سازی بیرونی بازار رشت


عضوشورای شهر رشت با اشاره به این مطلب که شهرداری رشت یک میلیارد تومان برای مقاوم سازی بیرونی بازار بزرگ رشت اختصاص داده است، افزود: این اعتبارات ربطی به مقاوم سازی درونی بازار ندارد چون خود مالکین باید این اعتبارات را تأمین کنند.
محمد حسین واثق کارگرنیا در گفت و گو با خبرنگار «دیارباران» در مورد وضعیت بافت های فرسوده در رشت، اظهار کرد: قبل از هر چیز حادثه ساختمان پلاسکو و شهادت آتش نشانان عزیز را تسلیت عرض می کنم.
وی در بررسی بافت های فرسوده رشت با تأکید براینکه از جمله بافت های مهم فرسوده رشت بازار بزرگ است، تصریح کرد: این بازار در قالب مغازه ها و منازل مسکونی از قدمت تاریخی برخوردار است.
عضو شورای شهر رشت با اشاره به این مطلب که کارشناسان آتش نشانی شهرداری رشت بازدیدهای زیادی از این بازار و پاساژ ها داشته اند و فرسودگی را به متصدیان امر تذکر داده اند، اضافه کرد: بعد از حادثه پلاسکو جلسه ای با رییس آتش نشانی داشتیم.
کارگرنیا با بیان این مطلب که محور جلسه ما این بود که مثل حاثه پلاسکو نشوذ که فردا شهرداری بیاید بگوید چندین تذکر کتبی دادیم ولی توجهی به اخطارهای ما نشد با تأکید براینکه باید علاج قبل از واقعه را ببینیم، اضافه کرد: باید اخطار ها به شکل زدن بنر در کنار بافت های فرسوده انجام شود تا مستأجرین و کسبه نیز از وضعیت بافت مکان فعالیت خود اطلاع پیدا کنند و اهرم فشار را از این طریق بیشتر کرد.
عضوشورای شهر رشت با اشاره به این مطلب که شهرداری رشت یک میلیارد تومان برای مقاوم سازی بیرونی بازار بزرگ رشت اختصاص داده است، افزود: …