عضو شورای شهر سیاهکل در آستانه انفصال از خدمت قرار گرفت

عضو شورای شهر سیاهکل در آستانه انفصال از خدمت قرار گرفت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده ها حکایت از آن دارد که حکم قطعی محکومیت یکی از اعضای شورای اسلامی شهر سیاهکل ابلاغ و وی به ۴ ماه حبس قطعی و ۲ ماه حبس تعلیقی به مدت ۲ سال محکوم گردیده است.

با این تفاسیر به نظر می رسد که به زودی این عضو شورای اسلامی شهر سیاهکل با حکم انفصال از خدمت، از شورای شهر سیاهکل عزل خواهد شد.

گفتنیست در شهرستان رشت و در شورای اسلامی شهر سنگر نیز چنین اتفاقی رخ داده است و یکی از اعضای شورا در حال حاضر دوران حبس خود را می گذراند، اما با بی توجهی فرماندار شهرستان رشت هنوز حکم انفصال وی از شورای شهر سنگر ابلاغ نشده است و شاید چنین اتفاقی در شورای شهر سیاهکل نیز رخ دهد.

حال باید منتظر ماند و دید آیا اعتراضی به این حکم قطعی صورت خواهد گرفت یا این حکم به مرحله اجرا خواهد رسید؟