علیرضا حسنی: تداوم و استمرار اجرای طرح نمایش خیابانی دائمی از اولویت های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با قدردانی از همه ی گروه های نمایشی و هنرمندان شهرباران گفت: از همه ی هنرمندانی که همکاری می کنند تا این اتفاق زیبا در شهر رشت انجام شود تشکر و قدردانی می کنم.

علیرضا حسنی: تداوم و استمرار اجرای طرح نمایش خیابانی دائمی از اولویت های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت

به گزارش رشت۲۰، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، علیرضا حسنی در نشست با شماری از هنرمندان شهر رشت تاکید کرد: بدون شک شروع یک کار آسانتر از تداوم آن است و حالا که به همت شما این کار آغاز گردیده است، باید همگی تلاش کنیم تا استمرار و تداوم هم داشته باشد.

وی گفت: دغدغه ی شما مسائل مالی است و دغدغه ی ما هم تداوم و کیفیت اجرای برنامه ها است و من به شما قول می دهم که شما در این زمینه دغدغه نداشته نباشید چون سازمان فرهنگی با جدیت از کار شما پشتیبانی و حمایت می کند و شما فقط به فکر ارائه ی کارهای باکیفیت و متناسب با نیاز روز جامعه باشید. به عنوان مثال ما اعیاد قربان و غدیر را پیش رو داریم و نمایش های شاد می تواند نشاط را به شهروندان انتقال دهد.

حسنی خاطر نشان کرد: نمایش خیابانی با نمایش صحنه یی متفاوت است چرا که در نمایش صحنه یی افراد خاص مخاطب شما هستند و اینگونه نمایشها در تالارهای نمایش بیشتر تخصصی محور هستند اما مخاطب شما در نمایش خیابانی عامه ی مردم هستند که به همین دلیل باید با حساسیت بیشتر عمل کنید تا هم نیاز آنها برآورده شود و هم شئونات و شعائر اخلاقی و اعتقادی با حساسیت بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت سپس خاطر نشان کرد: برنامه های فرهنگی و هنری دیگری هم در فضای مکث که در پیاده راه هسته ی مرکزی شهر ایجاد می شود و همچنین تماشاخانه ی روباز محوطه ی این سازمان با بهره گیری از ظرفیت تمام هنرمندان در زمینه ی موسیقی سنتی، نمایشهای آیینی و استندآپ ها به زودی افتتاح گردیده و مکمل کار شما هنرمندان گرامی در اجرای طرح نمایش خیابانی دائمی خواهد بود.