علی کریمی قرارداد خود با باشگاه سپیدرود را منتشرنمود

علی کریمی قرارداد خود با باشگاه سپیدرود را منتشرنمود

علی کریمی سرمربی سپیدرود قرارداد خود با باشگاه سپیدرود را منتشر نمود
وی درمتنی نوشت:

سلام دوستان
این هم قرارداد من با باشگاه سپیدرود !
براى ٣٠ ماه (٢/۵سال)
مبلغش و مدتش هم معلوم👌
بدون هیچ دوا و درمونى
بدون کرایه ماشین
با مالیات
لباسهامم خودم میشورم
اینتر نت خطم
بیمه هم کلاً نیستم
ستاد دوپینگ هم پرونده ام مفتوح نیست
زمینى تردد میکنم
پاداش هم به بازیکن منتخب تیمم میدم!!
ظاهر و باطن
این رو در راستاى نظام قانونمند رئیس فدراسیون و دارو دسته زحمت کش منتشر کردم!!
کسى که خیلى علاقه داشت قراردادها رو منتشر کنه ولى نمیدونم چى شد که دیگه نشد!!؟؟
ولى من خودم منتشر کردم
و از همکارهام هم خواهش میکنم با رضایت قلبى قرادادشون رو منتشر کن