عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت در ایام دهه فجر به روایت تصویر

عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت در ایام دهه فجر به روایت تصویر

به گزارش رشت۲۰-حوزه مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت در راستای استقبال از چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اقداماتی را در دستور کار قرار داد.

همزمان با ایام دهه مبارک فجر، حوزه مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت، اقداماتی نظیر پاکسازی ویژه محلات و حاشیه رودخانه ها، پاکسازی زمین های بایر و کف تراشی کانیو را در دستور کار داشت.

گوشه هایی از عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت در ایام دهه فجر به روایت تصویر در ادامه قابل مشاهده است:

photo 2019 01 08 13 16 30 - عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت در ایام دهه فجر به روایت تصویرphoto 2019 02 01 08 44 23 - عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت در ایام دهه فجر به روایت تصویرphoto 2019 02 05 21 23 32 - عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت در ایام دهه فجر به روایت تصویرphoto 2019 02 06 12 35 22 - عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت در ایام دهه فجر به روایت تصویرphoto 2019 02 07 13 20 33 - عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت در ایام دهه فجر به روایت تصویرphoto 2019 02 07 15 42 52 - عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت در ایام دهه فجر به روایت تصویرphoto 2019 02 07 21 25 34 - عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت در ایام دهه فجر به روایت تصویرphoto 2019 02 07 22 01 13 768x1024 - عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت در ایام دهه فجر به روایت تصویرphoto 2019 02 07 22 01 15 768x1024 - عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت در ایام دهه فجر به روایت تصویرphoto 2019 02 07 22 01 19 768x1024 - عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت در ایام دهه فجر به روایت تصویرphoto 2019 02 07 22 01 21 768x1024 - عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت در ایام دهه فجر به روایت تصویرphoto 2019 02 07 22 01 23 768x1024 - عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت در ایام دهه فجر به روایت تصویرphoto 2019 02 07 22 01 25 768x1024 - عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت در ایام دهه فجر به روایت تصویرphoto 2019 02 07 22 02 03 1024x614 - عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت در ایام دهه فجر به روایت تصویرphoto 2019 02 07 22 02 07 768x1024 - عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت در ایام دهه فجر به روایت تصویرphoto 2019 02 07 22 02 10 1024x614 - عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت در ایام دهه فجر به روایت تصویر