عملیات روکش آسفالت خیابان یاس اول در گلسار رشت انجام شد

عملیات روکش آسفالت خیابان یاس اول در گلسار رشت انجام شد

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت این عملیات به وسیله شهرداری منطقه ی یک در کوچه روبه رو ساختمان صفا، خیابان یاس اول انجام شده است.

گفتنی اینکه آسفالت توپکا آخرین لایه آسفالتی است که در تماس مستقیم با بارهای وارده از ترافیک و عوامل جوی محیط قرار می‌گیرد.

آسفالت باید طوری طراحی و اجرا شود که در برابر فرسایش، یخبندان و تغییرات دما مقاومت داشته باشد و دستخوش تغییرات نشود.

قشر رویه آسفالت معمولاً نسبت به قشرهای آستر(بیندر) دارای دانه‌بندی ریزتر و در نتیجه قیر بیشتر است.